i-Start

การเริ่มต้นของคนรุ่นใหม่

   การเริ่มต้นที่....ให้คุณใช้ชีวิตอย่างลงตัว ทั้งชีวิตครอบครัว ชีวิตการทำงาน ทั้งสองด้านจะถูกเชื่อมต่อสานรวมกันไว้ให้เป็นความสุขในหนึ่งเดียว

   ด้วยพื้นที่ใช้ส้อย 117 ตร.ม 1 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องรับประทานอาหาร 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก และสามารถจอดรถได้ 1 คัน

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
PLAN
press to zoom
1/1

แบบบ้านในโครงการ

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

I-Biz
I-Biz
press to zoom
I-Start
I-Start
press to zoom
I-Style
I-Style
press to zoom
New i-Style
New i-Style
press to zoom
i-Smart
i-Smart
press to zoom
I-Sport
I-Sport
press to zoom
i-Modern
i-Modern
press to zoom
I-Luxury
I-Luxury
press to zoom